המשימה: גיבוש צוות

MENT TO DRIVE | המשימה: גיבוש צוות. עבודת צוות. גיבוש צוותים, פיתוח צוות

המשימה של הצוות ברוב המקרים מהווה חלק מפרויקט או תכנית עבודה. בחברות העוסקות בפרויקטים מורכבים הכוללים מומחי ידע מדיסציפלינות שונות נדרש ליצור צוותים בקצב מהיר ולייצר תפוקות בזמן קצר. הקושי בעבודת צוות הוא הצורך של אנשים להתחבר אחד לאחר ולייצר הכרות עמוקה בזמן קצר. פיתוח צוות: מנגנוני הנעה ומוטיבציה רמת ההיכרות משפיעה על אופן המיצוב […]

עבודת צוות

MENT TO DRIVE | עבודת צוות. גיבוש צוות, גיבוש צוותים, פיתוח צוות

או איך להפוך קבוצה של אנשים לצוות המתפקד בביצועים גבוהים? קבוצת אנשים היא שני אנשים או יותר בעלי מכנה משותף כלשהו שאינם בהכרח מכירים אחד את האחר. יש הנוטים לחשוב שעצם הגדרת קבוצה יוצרת אינטרקציה אך כדי שזו תתפתח נדרש לעלות שלב לרמת הצוות. צוות הוא קבוצת אנשים שפועלים יחד למען מטרה משותפת. המכנה המשותף […]